Služby

 
 

Školení řidičů

Součásti našich služeb je nabídka školení řidičů vysokozdvižných vozíků všech skupin tj. čelních motorových vysokozdvižných vozíků, elektrických vysokozdvižných vozíků, ručně vedených vozíků, retraků a dalších speciálních vozíků.

Po vzájemné dohodě s objednavatelem provádíme školení přímo na pracovišti, nebo v prostorech naší firmy. Pro zájemce, kteří ještě nevlastní průkaz na vysokozdvižný vozík poskytujeme v plném rozsahu teoretickou a praktickou výuku.

Dále také poskytujeme opakované školení řidičů ve zkráceném rozsahu pro držitele řidičských oprávnění na manipulační techniku, kteří si potřebují pouze prodloužit platnost.

Technické kontroly

Součásti našich služeb je nabídka technické kontroly a kontroly LPG vysokozdvižných vozíků všech skupin tj. čelních motorových vysokozdvižných vozíků, elektrických vysokozdvižných vozíků, ručně vedených vozíků, retraků a dalších speciálních vozíků.

STK a kontroly LPG vysokozdvižných vozíků po vzájemné dohodě s objednavatelem provádíme přímo v nasazení vozíků, nebo v prostorech naší firmy. Pro smluvní zákazníky poskytujeme službu "evidenci", v rámci které hlídáme platnost kontrol a technických kontrol a před jejich vypršením na tuto skutečnost zákazníka upozorníme. Díky této službě je možné předejít problémům, které by mohly nastat při provozování manipulační techniky bez platných kontrol.

Provedení technických kontrol a kontrol LPG vysokozdvižných vozíků provádí proškolení a certifikovaní pracovníci naší firmy. Platnost provedených kontrol je 1 rok.

Proč provádět technické kontroly a kontroly LPG vysokozdvižných vozíků?

Provádění řádné údržby a kontrol motorových vozíků má za povinnost provozovatel příslušného vozíku a to v návaznosti na ustanovení § 102 odst. 1 ; odst. 3 Zákoníku práce 262/2006 Sb., dále § 4 odst. 1 písm. c) zákona 309/2006 Sb. a § 4 odst. 2 Nařízení vlády 378/2001 Sb. Zaměstnavatel, po vyhledání a vyhodnocení jednotlivých rizik souvisejících s touto činností, by měl současně stanovit požadavky na řádný výkon takovýchto činností a to v souladu se zněním čl. 3.3.2 písm. b) ČSN 268805. Při stanovení těchto požadavků je nutno vycházet z návodu k používání konkrétního vozíku – např. dle čl. 6.2.2 ČSN EN ISO 3691-1, podle kterého návod k používání musí mj. obsahovat i informace o výcviku a kvalifikaci zaměstnanců určených pro opravy a údržbu jednotlivých vozíků.

Prodej a pronájem

Prodej

Naše firma se specializuje na prodej nových vozíků značky Mitsubishi. Z náhradních dílů nabízíme spoustu produktů, které jsou použitelné pro větší část značek na našem trhu, jako jsou např. prodloužení nosných vidlic, nosné vidlice, sedačky, pneumatiky, baterie všeho druhu, přídavná zařízení, sněhové řetězy, jeřábová ramena, kabiny na všechny typy vysokozdvižných vozíků, pozicionéry, boční posuvy a další.

Pronájem

Potřebujete půjčit nebo pronajmout vysokozdvižný vozík nebo jinou manipulační techniku? Máte zájem o krátkodobý, střednědobý či dlouhodobý pronájem manipulační techniky na den, týden, měsíc, rok či více let a nechcete nákladně pořizovat vysokozdvižný vozík či manipulační techniku?

Chcete, aby náklady spojené s pořízením a provozem Vaší manipulační techniky byly ihned účetně nákladové?

Výhody pronájmu manipulační techniky:

 • úspora finančních nákladů
 • přesné náklady na provoz manipulační techniky
 • vybrat řešení určené na míru
 • minimalizovat náklady na provoz manipulační techniky
 • záruku maximální využitelnosti flotily manipulační techniky
 • plynulou obměnu flotily manipulační techniky
 • náklady na pořízení 0%
 • pronájem již od 99 Kč/den

Servis

Naším prvořadým cílem je nabídnout Vám kvalitní služby, prováděné řádně vyškolenými a kvalifikovanými pracovníky za cenu nízkých nákladů.

Jsme firma, která provádí pravidelné technické prohlídky vysokozdvižných vozíků dle norem ČSN, revize a kontroly LPG soustav na manipulační technice s osvědčením ČSTZ přímo u zákazníka.

K našim přednostem patří rychlý a kvalitní servis: Od nahlášení závady se k Vám dostavíme do 24 hodin. K dispozici jsou servisní vozidla vybavené základními náhradními díly.

Nabízíme tyto služby:

 • pravidelné servisní prohlídky, střední nebo generální opravy
 • výměna, opravy a montáž agregátů (motory, převodovky, nápravy atd.)
 • výměna, opravy a montáž startovacích, trakčních baterií a nabíječů
 • výměna, opravy a montáž přídavných zařízení (např. boční posuv, vidlice)
 • výměna, montáž vzdušnicových a plnopryžových pneumatik
 • opravy elektroinstalací
 • technické prohlídky manipulační techniky
 • revize LPG pohonu

Sídlo společnosti

Palackého 1131/107
Ostrava-Přívoz
702 00

Zobrazit v Google Mapy

Zjistit více